Vår politikkVi har mange saker vi ønsker realisere ved UiT, her er de vi mener er de viktigste, gå inn på det politiske programet for å se mer av politikken vår.
Gratis bind og tamponger for studenter

Øke studiestøtten

Mer bruk av mappevurdering fremfor dagens eksamens form

Bedre fordeling av semesteravgiftmidlene som blir betalt inn ved semester start


Våre kandidater for studentparlamentsvalget 

2023:

4 Mathilde Hamre

5 Mats Dyrby Weaas

6 Surajja Zeynalli

7 Wenhui Ji

8 Tella Matilde Adolfsen

9 Oskar Puszakowski

10 Ida-Mari Ravn

1 Fredrik Bartholdsen

13 Reidun Berntsen Heggen

13 Sivert Vorren

14 Viljar Haugseth

15 Fredrik Askim

16 Ole Andreas Myhrer Smith