Venstrealliansen

Finn ditt studiested


Venstrealliansen er nå på representert på fire universiteter. Trykk på ditt universitet for å finne ditt lag. [UiT fungerer bare]


Venstrealliansen UiO

Leder:

Nora Marie Hager Pache

Venstrealliansen UiT

Leder:

Erling Petter Hæsken Trones

Venstrealliansen UiB

Leder:

Julia Elise

Venstrealliansen UiS

Leder:

Benedicte Molnes