Studentdemokrati

UiT / Valg / VA UiT sin politikk / Studentdemokrati

Studentdemokrati

At viktige beslutninger som påvirker en befolkning skal tas gjennom demokratiske prosesser er grunnleggende for en moderne verden. Dette prinsippet gjelder også for de beslutninger som påvirker landets studentbefolkning. Derfor er det viktig at UiT – Norges Arktiske universitet bidrar til at sine studenter får større innflytelse over disse prosessene og avgjørelsene som tas. Det gjelder også de beslutningene som gjelder studenter på tvers av landet, og de som utveksler hit.

  • Studentparlamentet styrker samarbeidet med Norsk Studentorganisasjon.  • Studentparlamentet og studentutvalgene skal samarbeide bedre.


  • UiT skal tilby opplæring til studentrepresentanter i både i fakultets- og instituttstyrer og kulltillitsvalgte.


  • Studentparlamentet må bli enda bedre på å markere sin virksomhet for studenter ved UiT.


  • Studentparlamentet må undersøke alternative modeller for studentdemokratisk engasjement, som borgerjury.


  • Studentparlament bør gi mer støtte til små studentorganisasjoner ved UiT.


  • Det skal bli enklere for studentorganisasjoner å låne rom på UiT for arrangementer eller møter.


  • Studentparlamentet bidrar til utvikling av flere studentorganisasjoner for minoritetsgrupper på UiT.


  • Gjeninnføre valgt rektor ved UiT.