UiT / Valg / Valgprogram / Feminisme

Feminisme

  • 8. mars og 19 november skal bli dager UiT aktivt markerer 


  • At det blir en mer lik kjønnsbalanse og et større mangfold av minoritets representasjon blant forskerne, samt at forskerne fokuserer mer på de typiske kvinne temaene.


  • UiT skal bli en aktiv aktør og markere Arctic Pride


  • Ha tilbud om livssynsrådgivere til alle de store livssynene representert i Norge, spesielt Nord-Norge med tanke på samiske studenter.


  • Praktisere feministisk selvforsvarskurs i fadderuka.


  • Foreldrepermisjonen skal være universelt tilgjengelig for alle studenter ved UiT som institusjon, uavhengig av fakultets tilhørighet og kjønn. Informasjon om ordningene for foreldrepermisjon er lett tilgjengelig for studenter via Universitetets nettsider og de ulike fakultetenes informasjonssentre.