Feminisme

UiT / Valg / VA UiT sin politkk / Feminisme

Feminisme

Rundt om i verden er det fortsatt flere sosiale strukturer som forhindrer deler av klodens befolkning i å få en god og verdig utdanning. Venstrealliansen engasjerer seg sterkt for likestilling og styrking av alle identiteter på universitetet. Vår målsetning er å skape et inkluderende miljø med like muligheter og rettferdighet for alle, uavhengig av kjønn eller identitet. Gjennom våre mål for likestilling og identitet jobber vi for et universitet der mangfoldet blir feiret, og der alle studenter og ansatte kan trives og lykkes.

  • Kvinnedagen og Mannsdagen skal bli dager UiT og Studentparlamentet aktivt markerer.


  • UiT og Studentparlamentet skal bli aktive aktører og markere Arctic Pride.


  • At det blir en mer lik kjønnsbalanse og et større mangfold av minoritets representasjon blant forskerne, samt at forskerne fokuserer mer på de typiske kvinne temaene.


  • Praktisere feministisk selvforsvarskurs i fadderuka.


  • Arbeide for at fadderukene inkluderer en workshop for grensesetting.


  • Workshop for grensesetting skal være obligatorisk for alle ansatte.


  • Man lærer om flere kvinnelige filosofer i Ex.phil.


  • Man lærer om flere kvinnelige sosiologer i soisiologi.


  • Senter for kvinne- og kjønnsforskning gjenopprettes som en uavhengig enhet igjen.