UiT / Valg / Valgprogram / Internasjonalisering

Internasjonalisering

UiT - Norges arktiske universitet er, og skal være, et bredde universitet på en høy internasjonal standard. Universitetet utdanner i viktige yrker for hele landet, men spesifikt Nord-Norge. Vi er ledende på mange felt og en rekke universiteter ser til UiT for vår kompetanse. Venstrealliansen ser at et UiT med høy internasjonal standard er viktig. 

Inn og utveksling

 • Arbeide for bedre integrering av internasjonale studenter.


 • Sikre forbedret kommunikasjon med de internasjonale studentene, gjennom å sørge for at all relevant informasjon er tilgjengelig på engelsk.


 • UiT må inkluderende sosiale opplegg for internasjonale studenter ved UiO, slik at internasjonale studenter opplever tilhørighet og trivsel. 


 • UiT bør sørge for bedre informasjon om sine utvekslingsavtaler.


 • Etablere et tilbud for midlertidig lagring av eiendeler for borteboende studenter.


 • Muligheten til å dra på utveksling skal ikke begrenses av økonomiske vilkår.


 • Prisen på studentvisum må reduseres vesentlig. Kravet om egenkapital må fjernes.


 • I tråd med gratisprinsippet, må utvekslingsstudenter få lån og stipend fra Lånekassen på lik linje med norske studenter.


Internasjonal solidaritet

 • Støtte internasjonale studenters arbeid i kamp for bedre utdanning


 • Ta inn studenter på flukt


 • Videreføre og styrke «Student at risk»-ordningen


 • UiT må arbeide for å styrke akademisk frihet ved å ta inn flere professorer gjennom Scholars at Risk-ordningen.


 • UiT skaper et bedre samarbeid med Sahrawienes studentunion (UESARIO)


 • Akademisk boikott av Marokko frem til okkupasjonen av Vest-Sahara blir opphevet.


 • Skape et samarbeid med den palestinske studentbevegelsen, og unngå innkjøp av varer og tjenester fra okkupert territorium


 • Akademisk boikott av Israel frem til apartheidregime av Gaza og Palestina blir opphevet.


 • Samarbeide tettere med ISU, ESN, SAIH og AIESEC


 • Opprettholde barentssamarbeidet og videreutvikle det med fokus på studenter