Internasjonalisering

UiT / Valg / VA UiT sin politikk / Internasjonalisering

Internasjonalisering

UiT - Norges Arktiske universitet er, og skal være, et bredt universitet til en høy internasjonal standard. Universitetet utdanner i viktige yrker for hele landet, men spesifikt Nord-Norge. Vi er ledende på mange felt og en rekke universiteter ser til UiT for vår kompetanse. Venstrealliansen ser at et UiT med høy internasjonal standard er viktig.

Inn og utveksling

 • Arbeide for bedre integrering av internasjonale studenter.


 • Sikre forbedret kommunikasjon med de internasjonale studentene, gjennom å sørge for at all relevant informasjon er tilgjengelig på engelsk.


 • UiT må inkluderende sosiale opplegg for internasjonale studenter ved UiT, slik at internasjonale studenter opplever tilhørighet og trivsel.


 • UiT bør sørge for bedre informasjon om sine utvekslingsavtaler.


 • Muligheten til å dra på utveksling skal ikke begrenses av økonomiske vilkår.


 • Prisen på studentvisum må reduseres vesentlig. Kravet om egenkapital må fjernes.


 • At gratisprinsippet også burde gjelde internasjonale studenter, spesielt ved å reversere studieavgiften de er utsatt for. På sikt kan prinsippet ivaretas ved at Lånekassen tilbyr lån og stipend på lik linje for internasjonale studenter.


Internasjonal solidaritet

 • Støtte internasjonale studenters arbeid i kamp for bedre utdanning.


 • Videreføre og styrke «Students at Risk»-ordningen og ta inn flere studenter på flukt.


 • UiT må arbeide for å styrke akademisk frihet ved å ta inn flere professorer gjennom «Scholars at Risk»-ordningen.


 • UiT skaper et bedre samarbeid med Sahrawienes studentunion (UESARIO).


 • Akademisk boikott av Marokko frem til okkupasjonen av Vest-Sahara blir opphevet.


 • Israel sin apartheidregime og okkupasjon av det palestinske folk må oppheve og oppfordre til boikott av Israel til det palestinske folk er fri fra undertrykkelse.


 • Israel skal avslutte sin forfølgelse av akademikere i Israel som motsetter seg okkupasjon på det palestinske folket.


 • UiT og Norge bidrar aktivt til gjenoppbyggingen av utdanningsinstitusjoner i Palestina.


 • Skape et samarbeid med den palestinske studentbevegelsen.


 • Det skal opprettes ekstra studieplasser på UiT for palestinske studenter på flukt.


 • Samarbeide tettere ned studentorganisasjoner som arbeider med internasjonal solidaritet.