Rettferdighet

UiT / Valg / VA UiT sin politikk / Rettferdighet

Rettferdighet

Universitetet er ikke bare et sted for faglig utfoldelse, men også en arena for likestilling og respekt for mangfold. Venstrealliansen forplikter seg til å fremme rettferdighet i alle aspekter av universitetslivet, sikre representasjon og anerkjennelse av ulike kulturer, og motarbeide enhver form for diskriminering. Vår visjon er å skape et læringsmiljø hvor alle studenter opplever like muligheter, uavhengig av bakgrunn, og hvor universitetets verdier reflekterer samfunnets behov for rettferdighet og inkludering

 • Styrke den samiske kvoten på UiT.


 • Innføre en kvensk kvote på UiT.


 • Fortsette å holde samisk nasjonaldag undervisningsfri.


 • Likestille Kvenfolkets dag med den norske og samiske nasjonaldagen, og det skal ikke være obligatorisk undervisning på noen av dem.


 • Markere Kvenfolkets dag på alle av UiTs campuser med sosiale og faglige arrangementer.


 • Arbeide for at fagforeninger og studentfagforeninger skal ha større betydning på UiT.


 • Det må settes ut flere vanndispensere på UiT, slik at studenter slipper å bruke vasken på toalettet for å fylle vannflasker.


 • Det skal være nulltoleranse for atomdrevne og atomutstyrte fartøy i nærheten av noen av UiT sine studiesteder.


 • Alle ledd i universitetet skal være profittfritt.


 • Ha tilbud om livssynsrådgivere til alle de store livssynene representert i Norge.


 • Studenter tjener pensjon mens de studerer.


 • Arbeide med Tromsø kommune for å etablere Tromsø til en studentby.