UiT / Valg / Valgprogram /Rettferdighet

Rettferdighet

  • Styrke den samiske kvoten


  • Innføre en kvensk kvote


  • Arbeide mot niqab-forbud og andre forbud på religiøse klesplagg ved universitetene.


  • Fortsette å holde samisk nasjonaldag undervisningsfri


  • Likestille den kvenske nasjonaldagen med den norske og samiske nasjonaldagen.


  • Det skal ikke være obligatorisk undervisning på den kvenske nasjonaldagen


  • Markere Kvenfolkets dag på alle campuser med sosiale og faglige arrangementer. 


  • At studenter tjener pensjon mens de studerer


  • Arbeide for at fagforeninger og studentfagforeninger skal ha større betydning på UiT