Klima og miljø

UiT / Valg / VA UiT sin politikk / Klima og miljø

Klima og miljø

I en tid preget av klimakrise og globale utfordringer tar Venstrealliansen ansvar for et bærekraftig studiemiljø ved UiT. Venstrealliansen mener det ikke kuttes nok, og at vår tids krav ikke oppfylles av de med makt. Vårt bidrag og mål er å gjøre UiT til en pionér i utslippsreduksjon for verden og økt miljøbevissthet. UiT er i en særegen posisjon i Arktis og kjenner på klimakrisen i stor grad, og vi vil sikre at universitetet leder an i verdensomspennende innsats for å bekjempe miljøutfordringene verden står ovenfor.

 • Oppsamlingspunkter for pant skal være lett tilgjengelig ved alle bygg, og pengene fra pant skal gå tilbake til studentene igjennom studentutvalgene eller campustingene.


 • UiT skal bli et plastfritt universitet og at UiT skal være med på å utvikle flere alternativer til plast.


 • UiT skal slutte å finansiere forskning i petroleumssektoren og vri forskningsmidler til fremtidens næringer.


 • Miljø og klimaperspektiver tas med i læreplanene til studier der det er relevant.


 • Universitetet satser på bærekraft i alle ledd.


 • Bærekraftskomiteen ved UiT må revitaliseres, og dens rolle skal styrkes for å få større betydning for universitetet og realisere reell påvirkningskraft.


 • Sikre null utslipp innen 2030 på UiT.


 • Stille krav om bærekraftig innkjøp på UiT.


 • Stille krav til at UiT prioriterer bærekraft i sin reisevirksomhet.


 • Legge til rette for ladning av el-sykkel.


 • Utrede bysykkelordning ved UiT.


 • Gjøre det enklere å reise miljøvennlig til universitetet, og mellom campuser.


 • Gjøre garderobe og dusj lettere tilgjengelig for studenter og ansatte som går, sykler eller står på ski til universitetet.


 • Det skal plasseres solcellepanel på tak på universitetsområdene.


 • Byggene på UiT på sikt skal være plussbygg som produserer mer energi enn de bruker.