UiT / Valg / Valgprogram / Klima og miljø

Klima og miljø

Menneskeheten er ovenfor sitt livs største krise, og verden kutter ikke i klimautslipp. Ungdom i dag stiller krav til deres regjeringer. Venstrealliansen mener det ikke kuttes og stilles store nok krav til utslippene til de rike i verden. UiT er i en særegen posisjon i arktis og kjenner på klimakrisen i stor grad. Vi mener at UiT skal være  ledende i verden med tiltak for å kutte klima og miljøutslipp, samtidig som vi sikrer at pengene ikke styrer hvor forskningen går.

 • Styrke kildesortering ved campus ved å gjøre sorteringsmuligheter mer tilgjengelig for studenter og ansatte. I tillegg til ha flere oppsamlingspunkter for pant ved alle bygg som er lett tilgjengelig.


 • Pengene fra pant skal gå tilbake til studentene igjennom studentutvalgene


 • At UiT skal bli et plastfritt universitet og at UiT skal være med på å utvikle flere alternativer til plast


 • At UiT skal slutte å finansiere forskning i petroleumssektoren og vri forskningsmidler til fremtidens næringer


 • At miljø og klimaperspektiver tas med i læreplanene til studier der det er relevant


 • At universitetet satser på bærekraft i alle ledd


 • At bærekraftskomiteen skal ha større betydning for universitetet og får reell påvirkningskraft


 • Sikre null utslipp innen 2030 på UiT


 • Stille krav om bærekraftig innkjøp på UiT


 • Stille krav til at UiT prioriterer bærekraft i sin reisevirksomhet


 • Legge til rette for ladning av el-sykkel


 • Utrede bysykkelordning ved UiT


 • Gjøre det enklere å reise miljøvennlig til universitetet, og mellom campuser


 • Gjøre garderobe og dusj lettere tilgjengelig for studenter og ansatte som går, sykler eller står på ski til universitetet


 • At det skal plasseres solcellepanel på tak på universitetsområdene


 • At byggene på UiT på sikt skal være plussbygg som produserer mer energi enn de bruker