Utdanning

UiT / Valg / VA UiT sin politikk / Utdanning

Utdanning

Utdanning er selve grunnsteinen i samfunnets utvikling og UiT spiller en sentral arena for kunnskapsutvikling i Nord-Norge. Som Norges ledende breddeuniversitet er det nødvendig at undervisningen ved UiT ikke bare er av høy kvalitet, men også løfter det pedagogiske nivået til nye høyder. Venstrealliansen setter studentenes læringsopplevelse i sentrum. Vår visjon er å skape et læringsmiljø hvor alle studenter, uavhengig av bakgrunn, opplever tilgjengelighet, kvalitet og engasjement i hver forelesning. Vi vil styrke universitetets faglige fundament ved å sikre at gode undervisere som spiller en avgjørende rolle i studentenes utdanning.

Digitalisering

 • Integrere etisk opplæring ved bruk av kunstig intelligens i studieprogrammer for å forberede studenter på etiske utfordringene knyttet til denne teknologien.


 • Sikre at undervisere får nødvendig opplæring i anvendelsen av kunstig intelligens som et pedagogisk verktøy.


 • Flere forelesninger skal tas opp og direktesendes.


 • Flere undervisningsrom skal bli utstyrt med utstyr som gjør det mulig å ta opp og direktesende undervisning på en enkel måte for å sikre bedre tilbud for studentene.


 • Det satses på utvikling av eksisterende og ny fjernundervisningsteknologi for studenter ved UiT.


 • UiT må sikre at alle undervisningslokaler og grupperom skal ha tilstrekkelig strømtilgang, slik at studenter kan lade PC-er og annet elektronisk utstyr som blir brukt.


 • UiT må sikre at undervisere har oppdatert kunnskap om digitale løsninger


 • Digital undervisning som erstatter fysiske opplegg, skal tilpasses slik at det gir like godt utbytte.

Pensum

 • Alt pensum på UiT bør være gratis. Gratis pensum kan gjennomføres som en låneordning slik som det er ved videregående opplæring.


 • Flere kvinnelige pensumforfattere, og flere pensumforfattere med minoritetsbakgrunn.


 • UiT skal garantere at all pensumlitteratur er tilgjengelig fra semesterstart.


 • Pensum på UiT bør være tilgjengelig digitalt og fysisk.


 • UiT bør sørge for at E-bok avtaler er kompatible med textpilot eller andre lignende opplesningshjelpemidler. Et slikt tiltak vil være til stor hjelp for studenter som har eksempelvis dysleksi.


 • Utfordre Akademikas private monopol som universitetets eneste bokutsalg, og oppfordre offentlige myndigheter eller institusjoner til å etablere en offentlig aktør til salg av pensum. UiT skal ikke la seg styre av private forlag.


 • Oppdatert pensumlitteratur uten store endringer skal kunne sidestilles med tidligere versjoner i emner der dette lar seg gjøre og er hensiktsmessig.

Eksamen

 • Minimere bruken av ordinær skoleeksamen og åpne for alternative eksamensmetoder for eksempel, mappevurdering, hjemmeeksamen, semesteroppgaver og video/lyd osv.


 • Det skal være mulig å gjennomføre flere eksamener på flere språk som for eksempel samiske språk og engelsk.


 • Studenter skal få sensur på kontinuasjonseksamen så tidlig som mulig etter eksamensgjennomføringen, og at alle emner skal ha mulighet for kontinuasjonseksamen.

Praksis

 • UiT må sørge for bedre informasjon til studenter om praksismuligheter under utdanning og sikre at alle studenter med praksis som en integrert del av studieløpet får tilgang til faglig relevante praksisplasser.


 • Det skal dekkes utgifter knyttet til praksis under utdanning, slik at alle studenter får lik mulighet for arbeidserfaring uavhengig av økonomisk situasjon. • UiT skal aktivt arbeide for å skape flere praksisplasser og at flere studieretninger tilbyr praksis, med mål om å gi alle studenter muligheter til å tilegne seg relevant arbeidserfaring.


 • Sikre at praksisperioden tildeler studiepoeng.

Læringsmiljø

 • Arbeide for døgnåpent Universitetsbibliotek


  • Arbeide for at kommersielle aktører skal ha mindre betydning for universitetet.


  • Universitetet skal forbli desentralisert.


  • Arbeide for å få flere ansatte på universitetet med kompetanse i samisk og kvensk kultur og språk.


  • Styrke muligheten til fordypning i samisk og kvensk i alle relevante studier.


  • Bedre tilrettelegging for studenter med ulike funksjonsnedsettelser.


  • Likestille radikal og konservativ bokmålsføring i alle akademiske tekster.


  • Det må settes ut flere vanndispensere på UiT, slik at studenter slipper å bruke vasken på toalettet for å fylle vannflasker.


  • UiT må sørge for god luftkvalitet og inneklima på alle universitetets lokaler.