Venstrealliansen

ved UiT

Mennskene i VA UiT

Styret


Leder: Erling Petter Hæsken Trones

etr019@post.uit.no


Styremedlem: Regine Rostad


Styremedlem:Fredrik Bartholdsen


Studentdemokratiet ved UiT


Vi har denne perioden 4 av 25 representanter

i Studentparlamentet.


Nestleder og et øvrig arbeidsutvalgsmedlem til Studentparlamentet. 


I tilegg til det har vi en som sitter som studentmedlem i UiT sit Universitetstyre

Nestleder til

Studentparlamentet

Studentmedlem i UiT sitt Universitetsstyre

Arbeidsutvalgmedlem i Studentparlamentet