UiT

Venstrealliansen

ved UiT

Venstrealliansen UiT (VA UiT) er en sosialistisk og feministisk studentorganisasjon som kjemper for et mer likestilt, miljøvennlig og solidarisk universitet. Vårt mål er et demokratisk og rettferdig samfunn – og ikke minst lærested.


Vi stiller til valg ved UiT for å gi studenter en bedre studenttilværelse, enklere hverdag, og styrke studentfrivillighet og studentdemokratiet. 


Har du lignende verdier og ønsker å bidra hvorfor ikke bli med?

Mennskene i VA UiT

Styret


Styreleder:

Simon Pettersen

spe225@post.uit.no


Styremedlem: Regine Rostad


Styremedlem: Kristian S. Rausandaksel


Styremedlem:Fredrik Bartholdsen

Styremedlem: Erling Petter Hæsken Trones


Studentdemokratiet ved UiT


I denne perioden 2023/2024 har

VA 3 representanteri Studentparlamentet UiT:

Gruppeleder i Studentparlamentet:

Erling Petter Hæsken Trones

etr019@post.uit.no


Representant: Regine Rostad


Representant: Simon Pettersen